Köszönjük, hogy meglátogatta óvodánk honlapját.

 Az Enyingi Szirombontogató Óvoda, Enying Város Önkormányzatának fenntartásában négy óvodai telephelyet egyesítő intézmény.

 Célunk:

029915 001

Enyingi Szirombontogató Óvoda

8130 Enying, Vas Gereben utca 1.

 Csoportok száma: 5

029915 002

Enyingi Szirombontogató Óvoda Kossuth Lajos utcai Telephelye

8130 Enying, Kossuth Lajos utca 25.

 Csoportok száma: 2

029915 003

Enyingi Szirombontogató Óvoda Fő Utcai Telephelye

8131 Enying, Fő utca 61/a.

 Csoportok száma: 2

029915 004

Enyingi Szirombontogató Óvoda Rákóczi utcai Telephelye

8130 Enying, Rákóczi utca 33.

 Csoportok száma: 2


Óvodáink családias, barátságos hangulatúak, a gyermekeket meleg, szeretetteljes légkörben fogadjuk.

Innovatív nevelőtestületünkkel törekszünk arra, hogy óvodánk a professzionális pedagógiai hatásrendszer színtereként komplex, a változásokra reagálni tudó, inkluzív pedagógiai szemléletű legyen. Ezért pedagógiai programunk és tevékenységrendszerünk a gyermekek egyéni szükségleteire figyel. 

Pedagógusaink továbbképzéseken frissítik ismereteiket, szakvizsgázott, minősített pedagógusaink, mesterpedagógusaink, szaktanácsadónk biztosítják a korszer pedagógiai szemléletet.

„Embert nevelni a legszebb hivatás,
Légy nemes, gazdag lelkű ember,
Hogy emberré tehess másokat
A magad embersége által.”

 (Móricz Zsigmond)

Feladatunk, hogy biztosítsunk egy az egyéni különbségeket toleráló, szeretetteljes és biztonságos családias légkört, ahol minden gyermeknek lehetősége van erősségei felismerésére és a sikerélmény átélésére. 

Az itt dolgozó pedagógusok, gyógypedagógus, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajkák, pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógiai asszisztensek, titkárok és takarítók hozzáállása tette lehetővé, hogy úttörői legyünk az inkluzív szemlélet elterjesztésének, az esélyteremtő intézményfejlesztésnek.


Óvodáinkban a gyermekek, a csoportokban folyó tudatos, tervezett, komplex tematikus foglalkozásain túl, egyéni fejlesztéseken, TSMT foglalkozáson, birkózáson, néptánc foglalkozáson, ovi-focin vehetnek részt.

Feltétlenül számítunk a családok együttműködésére, hiszen valljuk, az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család, s ebben óvodánk kiegészítő, támogató, fejlesztő szerepet játszik. A gyermekek nevelésében óvodapedagógusaink elsődleges partnerei a szülők, együttműködésünk kétirányú. Óvodai nevelésünk épít a szülők aktív bevonására, amely a bizalmat, jó partnerkapcsolatot és az együttes, eredményes nevelést eredményezi.

A szülők bevonása megvalósul:

 • izgalmas projektekhez kapcsolódó tárgyak, játékok készítése, ismeretterjesztő könyvek gyűjtőmunkájában való részvétel, 
 • sportnapok, gyermeknap szervezése 
 • szülők meghívása munkadélutánokra,
 • családi vetélkedőkön való részvétel
 • ünnepek közös megélése, vásáron való részvétel
 • szülői bál
 • kirándulások
 • közös szabadidő eltöltése – főzések, programok


Az óvodánk feladatának tekinti esélyteremtő szerepének, tehetséggondozási és hátránykompenzációs képességének erősítését. 

Kiemelt feladataink:

 • az anyanyelvi nevelés, 
 • hagyományőrzés, 
 • környezettudatos nevelés

Az egymásra épülést játékos keretek között valósítjuk meg, napi egy kiemelt tevékenységgel, folyamatos napirenddel. 


Intézményünk már 2020-ban elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet. A 2023-2026-os időszakban az óvodai nevelés komplexitására építve újabb két területen (anyanyelv, matematika-logika) végzett fejlesztéseinket is bemutatjuk az érdeklődőknek.


Óvodáink nyílt napjain szeretettel várjuk a családokat.

 

 

Tolnai Zsuzsanna

igazgató